Chúng tôi tin rằng Altcoin có tầm quan trọng cao, bởi vì tính đa dạng thúc đẩy sự đổi mới. Nhiều đồng tiền khác nhau với các cộng đồng mạnh mẽ của chúng là một phần không thể tách rời của ngành tiền tệ kỹ thuật số và chúng tôi ủng hộ hết mình tất cả các cộng đồng này.
Theo thời gian, chúng tôi mở rộng danh sách các loại tiền khách hàng có thể đào. Chúng tôi đăng tải thăm dò trên trang Facebook, để mọi người có thể cho ý kiến về loại tiền họ muốn bổ sung tiếp theo.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

LIÊN HỆ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi 24/7 để yêu cầu về dịch vụ.

Sending

©2019 Zico.io

Log in with your credentials

Forgot your details?